Foreningen SeniorIKT

Om oss

Foreningen SeniorIKT
Organisasjonsnummer 913 437 853
Kontakttelefon leder 48180171
Epost post@seniorikt.no