Foreningen SeniorIKT

Kurs

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

 

Tidligere kurs:

På grunn av lite påmelding på tidligere annonsert kurs, har vi, i samråd med kursleder, besluttet å endre kurset til å gjelde både for Android telefon og for Iphone.
Temaene er av en slik art at dette godt lar seg gjøre uten merkbare endringer i programmet.
Derfor kan nå også dere som har Iphone og som har lyst til å lære litt mer om bruken av deres telefon, melde dere på.

Først til mølla gjelder.

Påmelding til Olly på telefon 93454342

Her er plakaten som er slått opp på Hornemansgården og Trondheim Folkebibliotek:

I Adresseavisen lørdag 1. oktober, side 21 finner dere Trondheim Kommunes ukentlige annonse med forskjellige tilbud for byens innbyggere.
I venstre spalte i annonsen finner dere KULTUR og under det Trondheim Folkebibliotek.

Et stykke ned i spalten finner dere vårt (foreningens) kurs som arrangeres i samarbeid mellom vår forening og Trondheim Folkebibliotek
Her er annonseteksten:

Gratis videregående kurs i Android smarttelefon
for seniorer. Kurset går over 3 dager, 10.10, 11.10
og 13.10. Kl. 14.30 – 17.30. Kurset går på Hovedbiblioteket 4. etg.
Påmelding på tlf 934 54 342. Kurset er et samarbeid mellom Foreningen
SeniorIKT og Trondheim Folkebibliotek.

Telefonnummeret er til nestleder i vårt styre, – Olly Hagedal.

Dersom noen av dere har ønske om å lære litt mer om bruken av sin smarttelefon, er det nå fritt fram for å melde seg på.

Aktuelle temaer er blant annet:

  • Skylagring
  • Bestille flybilletter
  • Bestille billetter via Hoopla
  • Bluetooth
  • Google maps

Det sendes epost om dette kurset til alle medlemmer samt at det sendes tekstmelding om det samme