Foreningen SeniorIKT

Kurs

 

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

Tidligere kurs:

På grunn av lite påmelding på tidligere annonsert kurs, har vi, i samråd med kursleder, besluttet å endre kurset til å gjelde både for Android telefon og for Iphone.
Temaene er av en slik art at dette godt lar seg gjøre uten merkbare endringer i programmet.
Derfor kan nå også dere som har Iphone og som har lyst til å lære litt mer om bruken av deres telefon, melde dere på.

Først til mølla gjelder.

Påmelding til Olly på telefon 93454342