Foreningen SeniorIKT

Kurs

I Adresseavisen i dag (lørdag 30.sept) står annonse for vårt nybegynnerkurs i smarttelefon
Annonsen er å finne på side 23 under Trondheim Kommunes ukeannonse – øverst i spalte 2
Kurset vil bli annonsert på nytt i Adressavisen neste lørdag (7.sept)

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

 

 

Kursdagene for nedenstående kurs er endret til:

Fredag    14.04

Mandag 17. 04

Tirsdag   18.04

Tidligere kurs:

På grunn av lite påmelding på tidligere annonsert kurs, har vi, i samråd med kursleder, besluttet å endre kurset til å gjelde både for Android telefon og for Iphone.
Temaene er av en slik art at dette godt lar seg gjøre uten merkbare endringer i programmet.
Derfor kan nå også dere som har Iphone og som har lyst til å lære litt mer om bruken av deres telefon, melde dere på.

Først til mølla gjelder.

Påmelding til Olly på telefon 93454342