Foreningen SeniorIKT

Medlemstreff

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

 

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Godt nytt år – og medlemstreff

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

 

 

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

REFERAT FRA MEDLEMSTREFFET KOMMER ETTER DENNE TEKSTEN

Vi oppfattet at det var interesse for å lære mer om temaene apper og kontakter på siste medlemstreffet Derfor ønsker styret å tilby en egen dag hvor dere medlemmer kan møte opp på Hornemansgården og stille spørsmål og få nærmere veiledning om disse temaene i en mindre gruppe – eller også med «en til en» som en mulighet.

Da kan dere lære å organisere hjemskjermen slik at det blir enklere og mer oversiktlig for dere å bruke smarttelefonen.

  • Når det gjelder apper:                                Laste ned, installere, slette, flytte, samle i mapper osv.
  • Når det gjelder kontakter:                        Opprette, legge på startside, – eventuelt med bilde, samle i mapper osv.
    Vi kan sikkert også hjelpe med andre spørsmål dere måtte ha.

I første omgang ønsker vi en tilbakemelding fra dere om dere ønsker å delta på dette tilbudet og om hvilke dager og tidspunkt som IKKE passer for dere.

Tilbakemelding sendes undertegnede på epost – egilfre@online.no  – eller sms til 91706607.

Dersom det er interesse, må vi ha påmelding. Dette fordi vi må reservere møterom samt stille med tilstrekkelig «mannskap».
Vi håper dere tenner på dette slik at dere kan bli mer fortrolige med de muligheter smarttelefonen kan gi dere.

Med vennlig hilsen
Foreningen SeniorIKT
Egil Fremstad
sekretær

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

****************************************************************************************************

Referat fra medlemstreff nr.05/22–16.06.22 for Foreningen SeniorIKT i Ilsvika Extra

Vel et dusin av medlemmene startet med et Vorspiel, – de møttes ved Sverresborg
museum og hadde sin egen pilegrimsvandring ned Ilavassdraget med endepunkt Ilsvika
Extra – Mellomila 95. Ved ankomst, slitne og svette, ble de ønsket velkommen av
vertskapet Olly og Roar. Øvrige medlemmer, som av diverse årsaker ikke deltok på
denne del av «ekstremsportsveka» hadde allerede ankommet og dannet inntatt sine
seter i lokalet.

   

Når alle hadde funnet seg godt til rette ved bordet, ønsket Sidsel velkommen og takket
det rause vertskap, Olly og Roar, for at vi igjen fikk anledning til å avholde medlemstreff
i kafeen. Hun introduserte deretter vår egen Reidun Bogen. Reidun holdt et interessant
kåseri med betraktninger om den digitale utviklingen fra 1940-tallet og fram til i dag.
Kåseriet var interessant og til dels humoristisk, – og mange humret når de kjente seg
igjen i situasjonsbeskrivelsene som kom fra Reidun. Interessant og til ettertanke!

 

 

Sidsel takket Reidun for interessante vinklinger og enkel og tydelig framføring samtidig
som hun overrakte en bitte liten oppmerksomhet som Reidun, noe motvillig, tok mot.
Som den idealisten Reidun er, hadde hun en innvending: «Jeg er medlem av foreningen,
og skal ikke ha noe for å hjelpe til med foreningsarbeidet».
Loddsalget var i gang og vafler og kaffe ble fortært med enorm appetitt. Ikke rart at man
blir fristet ……………………….

 

Det var ikke en smule igjen når forsamlingen dro.
Loddsalget hadde i mellomtiden gått strykende, – penger ble vippset og den enkeltes
loddkjøp ble lagt inn i det mystiske lykkehjulet.
Koblingen mellom undertegnedes pc og skjermen sviktet også denne gang, men
trekningen ble overvåket og godkjent av de som satt nærmest.
Enkelte vant, til og med undertegnede. Andre vant ikke.
Sidsel takket alle for deltakelsen og ønsket alle en riktig god sommer!
Vi minner igjen om at dere som spiller på noen av Norsk Tippings spill med fordel kan
legge inn Foreningen SeniorIKT som deres «Grasrotforening». Vårt organisasjonsnummer
er 913 437 853. Kjenner du ikke til dette eller har du problemer med å legge til
foreningen, – spør undertegnede!
Hilsen Egil
sekretær

 

****************************************************************************************************

****************************************************************************************************

Referat fra medlemstreff nr.04/22 – 11.05.22 for Foreningen SeniorIKT i Hornemansgården

32 påmeldte, – derav 4 gjester. 26 medlemmer møtte, 3 inviterte.Gjestene var også denne gang «observatører» som ville vite mer om hva vi driver med og hvordan vi har det på våre medlemstreff. To av gjestene meldte seg inn i løpet av medlemstreffet
Sidsel ønsket alle velkommen og med en spesiell velkommen til gjestene. Hun orienterte om kommende medlemstur til Ørlandet, om kurs i android smarttelefon 13.14. og 15. juni og om at vi vil gi opplæring i «HelsaMi  » på medlemstreff etter sommeren.
Så var tiden kommet og kåsør Rolf Rolfsen kunne ønskes velkommen av Sidsel.

Rolfsen, som blant annet er journalist og forfatter, har skrevet flere bøker, – blant annet om Trondheim og Trondhjemmere, men også om Trøndelag og Trøndere.
Hans kåseri «Kan en god latter forlenge livet?) omhandlet kjente Trøndere, – mest Trondhjemmere og muntre historier om disse personene. Historiene var både fra tiden før krigen, under krigen og til ut på 80-90-tallet.

Bildet mangler!
Her ser dere kåsøren fortelle historier om bl.a. skuespiller Svein Wickstrøm, gammelordførerne Per Berge og Marvin Wiseth, presten Lars Tangvik, fotballegende Odd Iversen, maler Håkon Bleken, redaktør Per Egil Hegge, kjøpmann Trond Lykke som visstnok ikke sang falskt med vilje, samt flere ikke navngitte personer.
Noen lo, noen lo mye, det ble applaus, – om en god latter forlenger livet, det får vel tiden vise. Bildet er tatt av Reidun Bogen.
Etter dette takket Sidsel Rolfsen for kåseriet og hun annonserte etter hvert at kaffe og vafler sto klar til å bli fortært, samtidig som hun viste foreningens Vipps-nummer på lerretet slik at loddsalget kunne starte.
Praten gikk løst ved bordene sammen med litt slurping og slafsing, – det så ut som om forsamlingen koste seg.
Vi ble underveis litt forstyrret av vårkåte gammeldansere som ville fortrenge oss fra lokalet, men den gang ei.
Sidsel gjorde forsamlingen oppmerksom på vår nye Roll-up (se bildet) som er tenkt brukt for å vise hvem vi er og hva vi driver med når vi deltar på konferanser o.l.

Det ble delt ut en del brosjyrer med QR-kode som medlemmene fikk testet ved å bruke kameraet på telefonen. Stor aktivitet og de fleste forsto hensikten og fikk det til.
Så var det tid for dagens høydepunkt for mange, – trekningen.
Lykkehjulet spant, men lyden forsvant og noen vant.
Anne Malene vant igjen, de fleste vant ikke.
Sidsel takket alle for deltakelsen og ønsket alle en riktig god 17.mai!
Vi minner om at dere som spiller på noen av Norsk Tippings spill med fordel kan legge inn Foreningen SeniorIKT som deres «Grasrotforening». Vårt organisasjonsnummer er 913 437 853. Kjenner du ikke til dette eller har du problemer med å legge til foreningen, – spør undertegnede!
Hilsen Egil
sekretær

***************************************************************************************************

Referat fra medlemstreff nr.03/22 – 19.04.22 for Foreningen SeniorIKT i Hornemansgården

30 påmeldte, – derav 2 gjester. 28 møtte. Årets tredje medlemstreff var i gang.
De to gjestene var «observatører» og ville utforske hva vi driver med og hvordan vi har det på våre medlemstreff. Begge gjestene har nå meldt seg inn og er fullverdige medlemmer i foreningen .
Så fulgte det som etter hvert har blitt faste innslag:

  • Åpning og velkommen ved Sidsel
  • Pandemien er fremdeles aktiv i verden – så påminnelser kom
  • Loddsalget ble åpnet
  • Egil foretok navneopprop. Dette er viktig da ikke alle kjenner alle i foreningen og opprop gjør at man koble navn og utseende og, – etter hvert – lære seg hvem er hvem

Dagens hovedtema var skyer, – hvor finner man de, hvordan laste ned, hva gjør de for oss o.s.v.
Foredragsholder var Hanh-Chan Vo, – Daglig leder i firmaet Enklere Hverdag.
Kaffe og vafler ble så inntatt med iver og lyst fulgt at Sidsel orienterte om planer framover:
Kino 26 april, tema om Helsa Mi på neste medlemstreff (11.mai), tur i Ila-vassdraget i juni, busstur med kulturelle opplevelser. Alt dette kommer det egne invitasjoner til.

Høydepunktet kom, – trekning av gevinster. Jeg vant ikke, – andre vant. Alle var like glade.
Vi minner om at dere som spiller på noen av Norsk Tippings spill med fordel kan legge inn Foreningen SeniorIKT som deres «Grasrotforening». Vårt organisasjonsnummer er 913 437 853. Kjenner du ikke til dette eller har du problemer med å legge til foreningen, – spør undertegnede!
Hilsen Egil
sekretær