Foreningen SeniorIKT

Bli medlem

Velkommen til å bli medlem av Foreningen SeniorIKT Trondheim!

Når du trykker på linken som heter Medlemskap så kommer du til et innmeldingsskjema.

Du blir medlem av Foreningen SeniorIKT ved å fylle ut dette skjemaet. Årskontingenten er kr 250. Ved innmelding fra og med 1. oktober gis fritak for kontingent ut samme år. Kontonummer for betaling av kontingenten er 4202 55 87256.

Husk å merke innbetalingen med navn.