Foreningen SeniorIKT

Årsmøter

Påmelding til egilfre@online.no eller sms til 91706607

senest søndag 26.mars klokken 20.00