Foreningen SeniorIKT

Årsmøter

Årsmøtet 2022 arrangeres tirsdag 15.mars kl.15.00 i Festsalen Hornemansgården
Påmelding: Epost – egilfre@online.no   sms – 91706607