Foreningen SeniorIKT

Årsmøter

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

Som dere vil se, er selve innkallingen lagt inn på denne siden.

Resten av vedleggene finnes i epost til hvert enkelt medlem.

 

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dersom du ikke er enig i styrets forslag om dato for årsmøtet må vi ha mottatt epost til
egilfre@online.no om dette senest onsdag 6.desember 2023 kl. 18.00