Foreningen SeniorIKT

Årsmøter

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dersom du ikke er enig i styrets forslag om dato for årsmøtet må vi ha mottatt epost til
egilfre@online.no om dette senest onsdag 6.desember 2023 kl. 18.00